Gåvor & medlemsavgifter

För insättning av gåvor och betalning av medlemsavgifter – BANKGIRO 142 – 9307 Medlemsavgift/termin är 250 kr fr HT 2017