Körledare & Stämfiskaler

För bokningar av Chorisma, kontaktas vår körledare Magnus Toresson.
Sångintresserade vänner kontaktar i första hand Magnus och i andra hand någon av stämfiskalerna. Det gör inget om du inte vet vilken stämma du tillhör, kontakta bara någon av de ovan nämnda.

Dirigent, körledare och konstnärlig ledare
Kontaktperson för: Nya korister – bokningar av Chorisma

Magnus Toresson
Telefon: 070-6956356
E-post: magnusklar20@gmail.com


Stämfiskal – sopraner
Kontaktperson för: Nya korister – sopranstämman

Gunnel Carlberg
Telefon: 070-2768001
E-post: gcgunnel.carlberg@gmail.com

Stämfiskal – altar
Kontaktperson för: Nya korister – altstämman

Lisbeth Jacobsson
Telefon: 070-5587565
E-post: lisbeth.jacobsson@gmail.com

Stämfiskal – tenorer
Kontaktperson för: Nya korister – tenorstämman

Heimo Alasalmi
Telefon: 073-1839095
E-post: heimo.a@telia.com

Stämfiskaler – basar
Kontaktperson för: Nya korister – basstämman

Anders Norman
Telefon: 070-60 65 467
E-post: anders.norman@egonet.se