Chorisma kören från Boden
 


Kontaktpersoner

 

För bokningar av Chorisma, kontaktas vår körledare Magnus Toresson.

Sångintresserade vänner kontaktar i första hand Magnus och i andra hand någon av stämfiskalerna. Det gör inget om du inte vet vilken stämma du tillhör, kontakta bara någon av de ovan nämnda.

Körens PR grupp främsta uppgift är att jobba med kulturell information inför våra konserter och kan besvara frågor och ge information kring detta.

 

För insättning av gåvor och betalning av medlemsavgifter använd

BANKGIRO  142 - 9307

Medlemsavgift är 200kr, 250kr fr HT 2017

 

Körledare & Stämfiskaler
Styrelse
PR-grupp och klädråd


Körledare & stämfiskaler
 

Dirigent, körledare och
konstnärlig ledare

Magnus Toresson
Telefon: 070-6956356
E-post:  veroma@bredband.net
Kontaktperson för:
Nya korister
Bokningar av Chorisma
Stämfiskal - sopraner
 
Gunnel Carlberg
Telefon: 070-2768001
E-post: gcgunnel.carlberg@gmail.com
Kontaktperson för:
Nya korister - sopranstämman
Stämfiskal - altar
 
Lisbeth Jacobsson
Telefon: 070-5587565
E-post:lisbeth.jacobsson@gmail.com
Kontaktperson för:
Nya korister - altstämman
Stämfiskal - tenorer
Heimo Alasalmi
Telefon: 073-1839095
E-post: heimo.a@telia.com
Kontaktperson för:
Nya korister - tenorstämman
Stämfiskaler - basar
Anders Norman
Telefon: 070-60 65 467
E-post: anders.norman@egonet.se

- Till sidans topp -

Kontaktperson för:
Nya korister - basstämman

Styrelse
 

Ordförande Ordf. Kjell Rönnkvist
Telefon: 070-5831072
E-post: llejk47@gmail.com
 
Vice ordförande
Astrid Palm
Telefon: 076-08383373
E-post: astrid.palm@gmail.com
 
Kassör Katarina Rutberg
Telefon: 072- 5146702
E-post: kattisw467@gmail.com
 
Sekreterare Veronica Toresson
Telefon: 070-3580138
E-post: veroma@bredband.net
 
Ledamot Astrid Palm
Telefon: 0921-72468
E-post:astrid.palm@gmail.com
 
Ledamot Gunilla Johansson
Telefon: 073-3693753
E-post:mostergunilla@gmail.com
 
Suppleant Priscilla Brasse Berg
Telefon: 073-0414776
E-post: iriscallp@hotmail.com 
 
Suppleant Agneta Svanberg
Telefon: 072-7335557
E-post: agnetasv53@gmail.com
 
Revisor Anders Norman
Telefon:070-60 65 467
E-post: anders.norman@egonet.se
 
Revisor Bengt Eriksson
Telefon: 070-5415070
E-post:bengt@benerik.net
 
Revisor (Suppleant) Anita Westbom
Telefon:072-2352478
E-post:aniwestbom@gmail.com

- Till sidans topp -

 

PR-grupp
 

Mats Bergström
Telefon: 070-6587718
E-post:mats.bergstrom@egonet.se
Arnold Segerström
Telefon: 070-3915189
E-post: arnold.segerstrom@live.se
Béatrice Öman
Telefon: 070-6402773
E-Post: bea@rocket88.nu
Christina Ledin
Telefon:070-5425470
E-post: christina.ledin@gmail.com
 
  Klädråd  
Bertil Rensfeldt
Telefon: 0921 - 563 63
Mobil: 070 - 269 63 03
E-post:bertil.rensfeldt@telia.com
Gun Nilsson
Telefon: 070-5617650
E-post:
roger.wik@glocalnet.net
Görel Nilsson
Telefon:
Mobil: 070-6574950
E-post: gorelnilsson@hotmail.com
     
 

 

- Till sidans topp -

 
 
All rights Reserved @chorisma --- design @classic4u
 
The articles that are available on the chanel replica handbags are categorized so that you can easily locate what you need. Whether you need ideas for decorating your wedding venue or tools for planning your ceremony, the chanel replica handbags can help. There is also a search function that enables you to search for a keyword throughout the entire website. There is also a directory featuring professionals who can assist you with your wedding. The directory is organized according to regions, so you simply select your region and the search chanel replica sale a list of wedding vendors in your area. If you need to show someone the list, the results page contains an e-mail feature so that you can easily forward the list.