Presentation

Körens historia

Kören startade sin verksamhet som ”körskolan” i Boden 1979 av Bertil Dovelius. Tanken var att erbjuda sångintresserade en möjlighet att under otvungen samvaro öva upp sina färdigheter i körsång. Ett antal körmedlemmar finns alltjämt kvar från den tiden.

1983 kände vi oss mogna att för publiken presentera kören under eget namn, Chorisma. Namnet associerar till karisma, utstrålning och anknytningen till kör är uppenbar.

Chorisma är en förening med styrelse och ansluten till Norrbottens Körförbund. Kören drivs delvis som studiecirkel i Vuxenskolans regi och med bidrag från kulturnämnden. Flera egna aktiviteter som loppmarknader, konstlotterier, brödförsäljning och bingolotto har bidragit till verksamheten som förutom framträdanden i kyrkor och konsertsalar i Norrbotten också inneburit flera konserter utomlands. Vi har förutom Norden besökt ett flertal platser i Europa. Dessa resor har vid sidan av konsertframträdanden givit tillfällen till sol och bad, kulturella och historiska utflykter, samt kontakter med likasinnade musikanter från andra länder. Den sociala gemenskapen stärks och att gemensamt ställa upp för att samla in pengar är inga problem. Givetvis får var och en ta ett “grabbatag” ur den egna plånboken också. Vid alla våra resor har även anhöriga varit välkomna.

En kör låter ingenting utan en körledare och då även sådana finner näring på annan ort kan det bli kris. Chorisma är lyckligt lottad, vi har haft tur. Magnus Toresson kom till kören 1984 och efter en termin hade vi funnit varandra. Med en omväxlande repertoar, såväl sakral som profan, leder han alltjämt kören. Drivkraften är trots allt den stora glädje vi tillsammans känner när vi en gång i veckan träffas och under skratt och allvar tränar in nya sånger.

Chorisma räknar idag ca:50 aktiva medlemmar.

/Lars-Olof Palm 2001-03-31 – uppdaterad 2009-07-56