Kontakt & bokning

Kontaktpersoner

För bokningar av Chorisma, kontaktas vår körledare Magnus Toresson.
Sångintresserade vänner kontaktar i första hand Magnus och i andra hand någon av stämfiskalerna. Det gör inget om du inte vet vilken stämma du tillhör, kontakta bara någon av de ovan nämnda.
Körens PR grupp främsta uppgift är att jobba med kulturell information inför våra konserter och kan besvara frågor och ge information kring detta.


Körledare & Stämfiskaler

PR-grupp

Styrelse & revisorer

Gåvor & medlemsavgifter